Instrucțiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor

Termenul limită pentru anunțarea titlurilor lucrărilor prin e-mail este 01 februarie 2017.


Rezumatele structurate, format Word în română și în engleză, vor fi trimise online până la termenul limită 01 martie 2017.

 

* Toate lucrările acceptate vor fi prezentate sub formă de Lucrare Orală.

* Lucrările acceptate vor fi publicate pe CD sub ISSN.


Instrucţiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor:


Structura rezumatelor:

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres (prin completarea Formularului Online de Înregistrare și a achitării taxei de partcipare). Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea congresului!

IMPORTANT! Rezumatele vor fi evaluate de către Comitetul Științific, iar notificare de acceptare va fi trimisă prin e-mail până la data de 31 martie 2017. 

 

Instrucțiuni pentru prezentările orale

Prezentările orale vor fi susținute în română sau engleză, cu slide-urile power point (suportul vizual) obligatoriu în limba engleză sau română.

Prezentarea rămâne proprietatea autorului și nu va fi folosită fără permisiunea acestuia. 

Vă recomandăm să predați lucrarea dumneavoastră cu cel puțin 3 ore înainte de prezentare la secretariatul pentru speakeri sau direct în sala alocată în pauzele de cafea sau prânz.

Specificații tehnice: